010-62225769 bbg@bjbqejjh.org.cn

Public welfare donation

健康促进

 • “医路相伴-白求恩•生命加油站 —血液肿瘤患者支持与关爱”项目

  2020-02-01 - 2022-12-31

 • “爱常在”炎症性肠病患者赋能公益项目

  2021-08-01 - 2022-01-31

 • 健康中国•肿瘤患者赋能公益行

  2021-11-16 - 2022-05-31

 • Yi路有你-白求恩·免疫相关疾病患者教育项目(二期)

  2022-03-08 - 2022-05-31

 • 白求恩·医路相伴-西北地区肿瘤患者教育项目

  2022-03-15 - 2022-06-15

 • 与妳同行-卵巢癌患者营养支持项目

  2021-10-01 - 2022-06-30

<<<123>>>
共 3 页