010-57528210 bbg@bjbqejjh.org.cn

Public welfare donation

健康促进

 • 白求恩·精医论道视频患教项目

  2018-11-01 - 2020-12-31

 • 医路相伴-结直肠癌患者教育公益活动

  2019-12-01 - 2020-03-31

 • 蝶友悉望-白求恩·狼疮性肾炎患者卵巢关爱项目

  2019-11-15 - 2020-12-31

 • 骨质疏松数字化科普教育及调研项目

  2019-05-01 - 2019-10-31

 • 你不孤单-NMO患者关爱公益平台搭建项目

  2019-10-01 - 2019-12-31

 • 2018年“助力风采-类风湿关节炎患者关爱”项目

  2018-04-23 - 2018-12-31